Oferta

Oferta firmy Proactive BHP Sylwia Łakomiak:
– szkolenia BHP wstępne i okresowe stacjonarnie lub online,
– szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
– szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej,
– outsourcing BHP,
– dokumentacja BHP: ocena ryzyka zawodowego, instrukcja BHP, dokumentacja powypadkowa,
– audyty BHP, ppoż.,
– nadzór BHP na placach budowy,
– dokumentacja BHP na placach budowy,
– doradztwo w zakresie BHP, ppoż.,pierwszej pomocy przedmedycznej,
– reprezentowanie przedsiębiorcy podczas kontroli PIP, PIS, PSP,
– dokumentacja ochrony przeciwpożarowej: Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, Scenariusz ppoż., plan ewakuacyjny,
– doraźna pomoc w zakresie BHP, ppoż., pierwszej pomocy

Ceny ustalane indywidualnie, prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.