Ochrona przeciwpożarowa

Oferujemy szkolenia z ewakuacji i gaszenia pożarów w okolicach Łodzi

Nasza firma w ramach oferowanych usług prowadzi audyty ochrony przeciwpożarowej. Są one analizą realnego możliwego zagrożenia pożarowego. Audyty mają kluczowe znaczenie z perspektywy wymagań prawnych, ale także własnego bezpieczeństwa, personelu firmy, klientów czy najbliższego otoczenia. Audyt ma za zadanie jak najszybciej zidentyfikować wszelkie nieprawidłowości. Dzięki niemu można pozbyć się wszystkich niedogodności w obiekcie i zapobiec nieszczęściu zawczasu. Ponadto sporządzamy profesjonalne dokumentacje ppoż., wykazując przy tym nieprawidłowości i zagrożenia występujące w opiniowanych obiektach.

Szkolenia przeciwpożarowe podnoszą standard bezpieczeństwa

Dbając o bezpieczeństwo ludzi, pomagamy zdobyć niezbędne informacje na temat budynku i opracować wspomnianą wyżej opinię przeciwpożarową. Opisuje ona wyposażenie obiektu w niezbędne urządzenia przeciwpożarowe służące utrzymaniu bezpieczeństwa, odpowiednią ilość gaśnic oraz analizę zachowania warunków ewakuacji z budynku. Prowadzimy również szkolenia z ewakuacji i gaszenia pożarów w okolicach Łodzi. Dopasowujemy je do indywidualnych wymagań klientów oraz warunków danego obiektu. Skutkuje to podniesieniem standardów bezpieczeństwa oraz ochrony personelu i użytkowników danego budynku.

Wśród naszych usług znajdują się:

  • audyty przeciwpożarowe,
  • dokumentacja ppoż.: Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego, algorytm pożarowy, plan zabezpieczenia pożarowego, instrukcja przeciwpożarowa,
  • szkolenia z ochrony przeciwpożarowej i ewakuacyjnej – praktyczne ćwiczenia z gaszenia pożarów.