Pierwsza pomoc

Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej z użyciem AED

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem oferujemy szkolenia oraz kurs pierwszej pomocy w Łodzi i okolicach. Są one skierowane głównie do pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy w zakładach pracy oraz reszty osób. Zawsze rekomendujemy przeszkolenie całego personelu. Zgodnie z kodeksem pracy, każdy pracodawca ma obowiązek wyznaczyć osobę, która będzie odpowiedzialna za udzielenie pomocy w razie nagłego wypadku i obsługę apteczki. W każdej firmie powinien być wyznaczony przynajmniej jeden taki pracownik na zmianę. 

Nasza oferta kursu pierwszej pomocy z fantomem w okolicach Łodzi

Specjalizujemy się też w prowadzeniu kursu pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie województwa łódzkiego dla nauczycieli i reszty pracowników oświaty - są one dla nich obowiązkowe. Aczkolwiek nie tylko dorośli powinni być szkoleni w tej kwestii. Prowadzimy również kurs pierwszej pomocy w Konstantynowie Łódzkim dla dzieci w wieku przedszkolno-szkolnym oraz młodzieży. Oferujemy też szkolenia dla rodziców dotyczące udzielenia ratunku dziecku w każdym wieku. Co ważne, zwiększenie ich świadomości na temat pomocy młodym podopiecznym może przyczynić się do uratowania niejednego życia lub zapobiegnie niepełnosprawności powstałej w wyniku wypadku.