Audyt BHP

Audyt BHP

Potrzebujesz wykonać audyt BHP i rozglądasz się za rzetelnym wykonawcą. Jeśli zależy ci na wysokiej jakości i poszukujesz wykonawcy z doświadczeniem, a usługi mają być wykonane w Łodzi lub okolicach, Proactive BHP jest idealnym wyborem. Firma realizuje audyty BHP z gwarancją satysfakcji.

W naszej ofercie znajdą Państwo różnego rodzaju audyty, które wspomogą działanie firm w zakresie BHP, oraz P.POŻ. Każdorazowo, po przeprowadzonym audycie, przedstawiamy w ciągu 24 godzin pełen raport z kontroli wraz z rekomendacjami dotyczącymi ewentualnych zmian. W zależności od rodzaju audytu może on trwać od 8 do nawet 16 godzin. Wszystkie prace wykonywane są z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Audyt wizyjny BHP

 

Wśród naszych usług kompleksowej obsługi w zakresie BHP znajduje się także audyt wizyjny BHP. Usługa ta polega na przeprowadzeniu szczegółowej oceny warunków pracy i zachowań pracowników w miejscu pracy, za pomocą technologii wizyjnych. Celem tego tzw. obchodu jest identyfikacja potencjalnych zagrożeń, ryzyka oraz nieprawidłowych praktyk związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Podstawowe elementy usługi audytu wizyjnego BHP obejmują:

 

 1. Monitorowanie miejsc pracy – za pomocą kamer wizyjnych monitorowane są różne obszary miejsca pracy.
 2. Analiza ryzyka – zdjęcia i nagrania wideo z miejsc pracy analizowane są pod kątem identyfikacji potencjalnych zagrożeń.
 3. Ocena zachowań pracowników – w oparciu o obserwacje z kamery dokonywana jest ocena przestrzegania zasad BHP przez pracowników.
 4. Identyfikacja nieprawidłowości – wykrywanie nieprawidłowości w organizacji, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
 5. Opracowanie rekomendacji – po przeprowadzeniu audytu, nasi eksperci BHP mogą sporządzić raport zawierający wnioski i zalecenia dotyczące poprawy warunków pracy.
 6. Szkolenia pracowników – pomoc w dostosowaniu programów szkoleniowych dla pracowników w zakresie BHP.
 7. Dokumentacja – dostarczymy obiektywną dokumentację stanu miejsc pracy, co może być przydatne w przypadku kontroli inspekcji pracy.

 

Warto podkreślić, że audyt wizyjny BHP przeprowadzany jest w sposób zgodny z prawem i przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz prywatności pracowników.

 

Audyt dokumentacji BHP oraz akt osobowych

 

Nie zapominamy także o niezbędnej dokumentacji. Usługa audytu dokumentacji BHP oraz akt osobowych polega na kompleksowej analizie i ocenie dokumentów związanych z bezpieczeństwem pracy oraz danymi osobowymi pracowników w przedsiębiorstwie. Celem takiego audytu jest upewnienie się, że firma przestrzega obowiązujących przepisów prawa dotyczących BHP oraz ochrony danych osobowych. W ramach audytu dokonujemy:

 1. Analizy dokumentacji BHP w firmie
 2. Oceny zgodności dokumentacji z praktykami w miejscu pracy:
 3. Sprawdzenia przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

 

Po przeprowadzonych działaniach sporządzamy raport z audytu oraz przekazujemy niezbędne rekomendacje w zakresie poprawy zastanych warunków. Po przeprowadzeniu audytu firma może wprowadzać zmiany i doskonalić swoje procedury BHP oraz zarządzanie danymi osobowymi.

 

Audyt dokumentacji BHP i akt osobowych ma na celu zapewnienie, że firma działa w sposób zgodny z prawem, dba o bezpieczeństwo pracowników oraz odpowiednio chroni ich dane osobowe.

 

Audyt ochrony przeciwpożarowej

 

W ramach proponowanych przez nas działań znajduje się także usługa audytu ochrony przeciwpożarowej. Polega ona na dokładnym przeglądzie i analizie infrastruktury, procedur oraz działań związanych z zapobieganiem, wykrywaniem i reagowaniem na zagrożenia pożarowe w danym obiekcie lub przedsiębiorstwie. Nasze działania mają na celu ocenę efektywności systemu ochrony przeciwpożarowej oraz identyfikację obszarów wymagających poprawy w celu minimalizacji ryzyka pożarowego. W ramach usługi wykonujemy:

 

 1. Przegląd infrastruktury i urządzeń:
 2. Ocenę procedur i planów działania w razie wystąpienia zagrożenia pożarowego
 3. Identyfikację występujących zagrożeń i ryzyka:
 4. Testowanie systemów:
 5. Rekomendacje i plan działań naprawczych:
 6. Szkolenie personelu:

 

Audyt ochrony przeciwpożarowej jest istotny dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, klientów oraz mienia firmy, a także w celu przestrzegania obowiązujących przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego.