Dokumentacja powypadkowa

Dokumentacja powypadkowa

W twojej firmie zdarzył się wypadek i potrzebujesz zlecić wykonanie dokumentacji powypadkowej. Firmy z aglomeracji łódzkiej i Łodzi rekomendują Proactive BHP jako rzetelnego wykonawcę wspomnianej dokumentacji. Skontaktuj się i zleć dokumentację powypadkową, a otrzymasz usługi gwarantujące satysfakcję.

Jeśli dozna się wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo w zakładzie pracy, często należy się odszkodowanie. Jednak, aby je uzyskać, trzeba dopełnić odpowiednie formalności. Dokumentacja powypadkowa jest podstawą do ubiegania się o odszkodowanie. Nasza firma prowadzi rzetelne i kompleksowe usługi w tym zakresie. Z nami możliwe jest uzyskanie odszkodowania w krótkim czasie. Oferujemy usługi w zakresie dokumentacji powypadkowej wypadków związanych z pracą.

 

Kompleksowe postępowanie wypadków w drodze z pracy

 

Najważniejszym wyznacznikiem zaistnienia takiego zdarzenia jest miejsce, w którym doszło do wypadku. Jest to powód, dla którego w procedurze powypadkowej koniecznie należy określić początek i koniec drogi. Zgodnie z definicją, droga do pracy zaczyna się tuż po przekroczeniu progu domu, a kończy się w momencie dotarcia do zakładu pracy. Jeżeli pracownik pokonuje drogę z i do pracy np. prywatnym samochodem, to ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także czynności zmierzające do zabezpieczenia pojazdu, będzie to np. zaparkowania go w garażu. Po wypadku należy natychmiast poinformować o zdarzeniu pracodawcę lub firmę, w której jest się ubezpieczonym. O odszkodowanie można ubiegać się od firmy ubezpieczeniowej lub od sprawcy wypadku.

 

Kompleksowe postępowanie wypadków lekkich, ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych

 

Wypadek przy pracy wiąże się z koniecznością podjęcia szeregu działań oraz dopełnienia pewnych formalności. Ich pominięcie może skutkować nawet odpowiedzialnością karną. W pierwszej kolejności, jeśli stan zdrowia na to pozwala, należy poinformować pracodawcę o wypadku. Bezpośrednio po wypadku trzeba udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu oraz wyeliminować zagrożenie. Kolejnym krokiem jest zabezpieczenie miejsca wypadku. Oznacza to, że osoby trzecie nie mogą mieć dostępu do miejsca zdarzenia. Następnie pracodawca powinien wezwać profesjonalną pomoc służb ratowniczych, które pomogą poszkodowanemu oraz mogą zabezpieczyć miejsce wypadku, np. straż pożarna może wyeliminować ryzyko wybuchu w budynku. Należy także poinformować o wypadku okręgowego inspektowa pracy. Dalej przeprowadza się dochodzenie powypadkowe, podczas którego zbierane będą dowody dotyczące wypadku.

Przygotowanie dokumentacji dla ZUS, GUS oraz  udział w postępowaniu sądowym

 

Nasze usługi obejmują również dokumentację dla ZUS, GUS oraz udział w postępowaniu sądowym. Po ustaleniu przyczyn i okoliczności wypadku zespół powypadkowy powinien w ciągu 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku sporządzić protokół powypadkowy. Jeżeli ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku trwa dłużej, to w treści protokołu powinna zostać podana przyczyna opóźnienia wraz z uzasadnieniem. Dokument też powinien zawierać protokół z przesłuchania poszkodowanego; protokoły z przesłuchań świadków oraz zebrane w trakcie postępowania wyjaśniającego: materiały, dokumenty, opinie lekarskie, opinie specjalistów, szkice lub fotografie miejsca wypadku.

 

Jeden z egzemplarzy protokołu powypadkowego jest poszkodowanego, żeby mógł zapoznać się z jego treścią. Jeżeli poszkodowany pracownik umiera, egzemplarz dostaje jego rodzina.  Zarówno poszkodowany, jak i rodzina osoby zmarłej ma prawo do zgłaszania uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym.

 

My całą dokumentację wykonamy za klienta, dlatego wybór naszej firmy jest bardzo dobrym krokiem.